Beeldende vaktherapie


In de praktijk wordt gewerkt met beeldende vaktherapie. Dit is een non-verbale therapie wat wil zeggen dat de therapie bestaat uit méér dan praten alleen. Er wordt aan de cliënt gevraagd om als het ware “te praten met de handen”. Voor veel mensen is het moeilijk om onder woorden te brengen wat hen in de weg zit. Dit kan zich uiten door het hebben van lichamelijke of psychische klachten, die weer kunnen leiden tot sociale problemen. De taak van de therapeut is om het gemaakte werk te ‘lezen’ en hier gericht, op een veilige en opbouwende manier, mee verder te werken ten einde tot een herstellend proces te komen.

Beeldende vaktherapie werkt met verschillende materialen en technieken. Veelal zal er worden gewerkt met de technieken tekenen, schilderen en boetseren. Elke techniek en elk materiaal heeft zijn eigen specifieke uitwerking. Omdat ieder mens uniek is, zal ieder therapieproces anders zijn en de behandeling zal dan ook op deze unieke mens worden afgestemd. De aangeboden beeldende oefeningen in een bepaalde techniek leveren nieuwe ervaringen, bewustwording en inzichten op. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat er beter omgegaan kan worden met problemen. Er is geen ervaring met of kennis van kunst nodig, het gaat namelijk om de beleving van het beeldende proces en niet om het resultaat van het beeldende werk.

Beeldende vaktherapie heeft als doel problemen zichtbaar en hanteerbaar te maken door beeldend te werken om zo de mens sterker te maken. Het spreekt de gezondmakende krachten in de mens aan en herstelt het evenwicht in de mens.