Behandeling


Het eerste contact kan verlopen via een verwijzing van een behandelend arts of specialist, via school, via zorgcentra of op initiatief van de cliënt.

Na een intakegesprek wordt samen met de cliënt en/of ouders van de cliënt de hulpvraag geformuleerd. Als beide partijen de therapie aan willen gaan, worden er in de drie volgende sessies vrije beeldende werken gemaakt. Deze werken maken onderdeel uit van het stellen van de diagnose en het opstellen van een individueel behandelplan. Het behandelplan wordt besproken met de cliënt voordat er daadwerkelijk wordt begonnen met de therapie. Het behandelplan zal bestaan uit beeldende opdrachten die gericht zijn op de specifieke hulpvraag. Schilderen, tekenen en boetseren zijn de meest gebruikte technieken, maar soms kan de therapeut ook kiezen voor andere technieken, zoals het bewerken van speksteen. Over het algemeen kun je zeggen dat schilderen het gevoel aanspreekt, dat tekenen het bewustzijn aanspreekt en inspeelt op het evenwicht en de beweging, en dat boetseren stimuleert tot daadwerkelijk handelen. Het beeldende traject zal in de meeste gevallen bestaan uit totaal 14 sessies, welke eens per week worden gegeven. Een sessie duurt 45-60 minuten.

Halverwege de therapie vindt er, indien dit wenselijk is, een evaluatie plaats. De therapie wordt afgesloten met een evaluatiegesprek en/of -verslag, tevens wordt er een advies gegeven over mogelijke vervolgtrajecten.