De therapeute


imageAnnette Bosma, beeldend therapeute, B AT (Bachelor of Arts Therapies). Geboren in 1961.

In 2003 ben ik in aanraking gekomen met beeldende vaktherapie. Ik vond het zo boeiend dat ik besloot om in september 2004 te starten met de opleiding tot beeldend therapeut aan de hogeschool Leiden. Tijdens mijn stage en ook na de opleiding heb ik gewerkt als beeldend therapeut met mensen met een psychisch ziektebeeld en/of een ontwikkelingsstoornis. Ik heb vooral met kinderen gewerkt maar ook met jongvolwassenen en volwassenen. Wat me vooral bijgebleven is uit deze periode is de kracht van beeldende therapie. Door gezonde krachten aan te spreken met behulp van beeldende oefeningen kan men weer in balans komen.
Sinds september 2008 heb ik mijn eigen praktijk voor beeldende therapie geopend in Oegstgeest en werk ik met mensen van alle leeftijden, met zeer uiteenlopende hulpvragen. Sinds 2014 heb ik ook een praktijkadres in Boskoop.

Om de kwaliteit van beeldende therapie te waarborgen is er regelmatig collegiaal overleg
Daarnaast volg ik supervisie en zit ik in een intervisiegroep met collega beeldend therapeuten.
Ik sta geregistreerd als beeldend therapeut, nr. V843, bij de NVKT, Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën, ondergebracht bij de FAG, nu NVAZ.

Samenwerkingsverbanden

Klachtenregeling: voor eventuele klachten kunt u terecht bij de NVAZ (Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders).